عناوين مطالب سایت
کارگاه مجازی منطق

عرض تسلیت حادثه زلزله غرب کشور

برگزاری کلاس حضوری ضمن خدمت منطق

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی منطق دهم

برنامه عملیاتی گروه فلسفه و منطق استان مازندران سال تحصیلی 9

ارسال مشخصات و موارد درخواستی

معرفی سایت گروه فلسفه و منطق استان مازندران

کتاب منطق پایه دهم ، چاپ 96

روز فعالیت گروه فلسفه و منطق استان مازندران

کتاب منطق پایه دهم ، چاپ 96

اول خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا گرامی باد

فراخوان پیشنهادات سازنده برای کتاب فلسفه یازدهم

گزارش نیمسال اول سرگروههای شهرستانها و مناطق استان مازندران

فراخوان مسابقه آنلاین منطق ویژه دبیران فلسفه و منطق استان ما

اعلام نتیجه ی فراخوان پیشنهادات فلسفه پایه یازدهم

آدرس سایت جدید گروه آموزشی فلسفه و منطق مازندران

اعلام نتیجه مسابقه آنلاین کتابخوانی منطق

تبریک سال نو

اعلام نتیجه مسابقه طرح سوال استاندارد منطق

اعلام نتیجه مسابقه طرح درس نویسی منطق

روز معلم بر تمامی دبیران عزیز فرخنده باد

اطلاعیه (همایش استانی فلسفه و منطق)

فراخوان نقد منطق دهم

فرم جدید بازدید درس فلسفه و منطق

بارم بندی منطق پایه دهم

نحوه اجرای کارگاه مجازی منطق دهم

فراخوان مسابقه ی طرح درس نویسی روزانه فلسفه و منطق

فراخوان ارائه پیشنهاد برای کتاب فلسفه پایه یازدهم

تولید کلیپ آموزشی 10 دقیقه ای

فرم ارزیابی عملکرد سرگروههای شهرستان و مناطق

فرم بازدید کلاس درس فلسفه و منطق

شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی برنامه عملیاتی

کتاب فلسفه و منطق سوم

ارسال برنامه عملیاتی

طرح درس روزانه منطق

کتاب منطق مظفر

طرح درس سالانه فلسفه چهارم انسانی

فرم بازدید مدارس درس فلسفه و منطق

برنامه عملیاتی گروه فلسفه و منطق استان مازندران سال تحصیلی 9

سوالات فلسفه و منطق امتحان نهایی خرداد و شهریور 95

برنامه عملیات دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق 96-95

سوالات کنکور اختصاصی انسانی 95

طرح درس سالانه فلسفه و منطق پایه دهم انسانی 96-95

کتاب منطق پایه دهم علوم انسانی چاپ 95

آدرس دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور مستقر در قم

اعلام نتیجه مسابقه کتابخوانی

نمونه سوال فلسفه چهارم

نتایج جشنواره ملاصدرا

معرفی کانالهای فلسفی دبیران فلسفه

نتایج مسابقه مقاله نویسی جشنواره ملاصدرا

نتایج مسابقه وبلاگ نویسی ( دانش آموزی) جشنواره ملاصدرا

نتایج مسابقه کتابخوانی (آزمون آنلاین) جشنواره ملاصدرا

نتایج مسابقه تحلیل فیلم جشنواره ملاصدرا

طرح درس سالانه فلسفه و منطق سوم انسانی 96-95

پاسخنامه فلسفه چهارم انسانی

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0030 ثانیه